Rikstäckande leverantör ger effektiv återvinning

En Svensk Klassiker är organisationen bakom några av landets mest kända lopp – Engelbrektsloppet, Vasaloppet, Vätternrundan, Vansbrosimningen och Lidingöloppet. PreZero har sedan flera år tillbaka varit organisationens hållbara samarbetspartner inom återvinning och avfallshantering – något vi är stolta över då En Svensk Klassiker har en tydlig miljöprofil.

Hållbarhetsfrågor är starkt förankrade i En Svensk Klassikers verksamhet, som har en arbetsgrupp med representanter från alla lopp som arbetar med hållbarhetsfrågor i ett övergripande perspektiv. Hållbarhetsarbetet utgår från olika fokusområden som sätts årligen, som i sin tur utgår från sex av de 17 globala målen.

Ett stort fokus ligger på EU:s engångsplastdirektiv för att minimera plastanvändningen och hitta hållbara lösningar för de engångsmaterial som används. Dessutom strävar En Svensk Klassiker efter en balans i plastanvändningen och att den plast som samlas in kan återvinnas på ett klimatsmart sätt.

Anpassad återvinning med lokal service

Med anledning av loppens olika placeringar är det viktigt för En Svensk Klassiker att arbeta med en rikstäckande leverantör som kan erbjuda tjänster och service på plats. De olika loppen innebär även att återvinningstjänsterna kan variera, beroende på behov. Generellt hanterar vi på PreZero avfallstyper så som brännbart, wellpapp och plast med bland annat utställda kärl samt transporter och hämtning både på tävlingsområden samt utmed bansträckorna. Ett övergripande mål för samarbetet är optimering för att minska transporterna.

Michael Thorén, VD för En Svensk Klassiker, berättar varför samarbetet fungerar så väl år efter år:

– En framgångsfaktor har varit att vi inom loppen har haft en gemensam aktör att kommunicera med centralt även om den lokala kontakten är den viktigaste och det som påverkar loppen mest. Vi har jobbat mycket med kommunikation och likformighet mellan loppen och där har den gemensamma leverantören varit en nyckel.

Läs mer om En Svensk Klassiker och deras hållbarhetsarbete.

En Svensk Klassiker

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com