”Otroligt innovativa och lösningsfokuserade”

Sia Glass och PreZeros samarbete sträcker sig flertalet år tillbaka och många avfalls- och återvinningsbeslut har tagits tillsammans genom åren.

För en tid sedan växlade Sia Glass upp sitt hållbarhetsarbete. I samband med detta insåg de att de aldrig besökt PreZeros anläggning i Åstorp, dit allt återvinningsbart avfall transporteras.
– Helt ärligt ville vi se med egna ögon att PreZero verkligen lever upp till det de säger att de sorterar och återvinner. Vid vårt besök blev vi både imponerade och övertygade om att vi valt helt rätt samarbetspartner för vår avfallshantering. Hållbarhet är en grundpelare i vår verksamhet. Vi vill hela tiden utveckla oss och titta på hur vi ska kunna återvinna ännu mer av det vi idag slänger i brännbart, förklarar Elisabeth Janver, kvalitetschef på Sia Glass.

Hon vill egentligen tipsa alla som anlitar ett återvinningsbolag att göra ett besök på anläggningen för att få en bredare bild av vad som händer med avfallet på plats.
– Vi fick en massa tankar och idéer på plats och kunde även sitta ner och prata med våra kontaktpersoner på PreZero. Det var även efter detta tillfälle som vi kom i gång med att dela upp vår hårdplast i två olika fraktioner i stället för en. Det gör att flera av våra plastförpackningar nu går att återvinna, säger Elisabeth.

Skräddarsydd lösning för restprodukter

Som glassmejeri får Sia Glass årligen en stor mängd restprodukt i form av den mix som själva glassen är tillverkad av.
– Glassmixen som vi behöver kassera uppgår till så mycket som upp till 700 000 kilo om året. Här har vi fått ovärderlig hjälp av PreZero. I direkt anslutning till vår anläggning har vi en skräddarsydd cirka 10–12 kubikmeter stor tank. Den omvandlar vårt organiska avfall till en massa som PreZero hämtar flera gånger i veckan. Denna kör de till en anläggning som omvandlar den till biogas, säger Elisabeth.

För att kunna erbjuda Sia Glass den här typen av tjänst har PreZero skräddarsytt ett komplett system som återvinner avfallet på ett både miljösmart och ekonomiskt sätt.
– Vi är väldigt glada att PreZero kunde utforma ett system som passar vår verksamhet och våra specifika behov. Till exempel sorteras alla våra förpackningar bort per automatik. Det gör att vi även kan kasta glass från andra varumärken som redan hunnit bli förpackad. Vår egen Sia Glass som vi till exempel sorterar bort på grund av undervikt säljer vi som andrasortering i vår egen butik.

Sia Glass, en samarbetspartner till innovativa PreZero

Foto: akerstrom.com

Avfallet sorterar de nu i tio fraktioner

Många av glassorterna från Sia Glass förpackar de i pappers- eller plastförpackningar. Eftersom Sia Glass har som mål att sortera och återvinna så mycket som möjligt hade de funderat en del över om de skulle kunna återvinna sin hårdplast på ett effektivare sätt.
– Något vi diskuterade när vi var på besök på PreZeros anläggning i Åstorp. Där och då kom vi fram till att vi skulle börja dela upp vårt hårdplastavfall i två fraktioner. Numera placerar vi glassburkar i en fraktion och annan hårdplats som plastpallar och liknande i en annan. Det gör att PreZero kan återvinna dem mer effektivt.

Elisabeth berättar att när PreZero och Sia Glass startade sitt samarbete delade de upp sitt avfall i enbart tre fraktioner, som över tid utvecklats till tio. En utveckling som gjort att Sia Glass hela tiden kunnat sortera ut mer av sitt avfall för att sätta tillbaka det in i återvinningsloopen i stället för att enbart låta det gå till brännbart.
– PreZero är otroligt lösningsfokuserade och innovativa. Om vi har en fundering går de hem till sin kammare och klurar. Därefter kommer de alltid tillbaka med en bra lösning som ger win-win för både dem och oss, avslutar Elisabeth.

Två strutar, Sia glass - en samarbetspartner till innovativa PreZero

Foto: Sia Glass

Sia Glass är ett glassmejeri med produktion och lager i Slöinge, i södra Halland. Sia Glass ingår i Bertegruppen som startade med Berte kvarn och det lantbruk som växt fram runt kvarnen. Glasstillverkningen startade 1961 och använder i huvudsak närproducerade svenska råvaror. Hållbarhet är ett nyckelbegrepp inom bolaget och miljöfrågor har stått i fokus under lång tid. Bland annat använder de 100 procent grön el vid tillverkningen. År 2013 började Sia Glass minska ner användningen av plast i sina förpackningar.

Läs om fler hållbara samarbeten, som med Nils Oscar.

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com