Kosmetiskt avfall samlas in i butik

Flertalet av de skönhetsprodukter du har i ditt badrumsskåp klassas som kosmetiskt avfall och kan vara miljöfarliga. Därför ska de inte slängas i hushållssoporna eller hällas ut i avloppet. När en produkt är slut, har passerat utgångsdatum eller helt enkelt gått ur tiden ska den lämnas till en återvinningscentral.

Många svenskar vet inte vilka av deras skönhetsprodukter som klassas som kosmetiskt avfall, och de vet än mindre hur de ska sorteras när de ska slängs. Enligt undersökningar som butikskedjan KICKS genomfört bland sina kunder är denna siffra 66%, och detta är nog inte exceptionellt för deras kundgrupp.

Till kosmetiskt avfall räknas produkter som nagellack, parfym, hårspray, hårfärg m.fl. vilka ska lämnas in för hantering på en återvinningscentral. För att göra det enklare för sina kunder att lämna det kosmetiska avfall där det tas hand om på rätt sätt har KICKS ökat tillgängligheten för återvinning genom att ge möjlighet att lämna in det kosmetiska avfallet i deras butiker. Med hjälp av sina kunder lyckades samla in över 6 ton kosmetiskt avfall under 2020*. Ett hållbart initiativ de är stolta över.

KICKS har stadigt ökat insamlingen via butikerna för varje år, en trend man avser att fortsatt hålla.

För mer information om KICKS initiativ, besök gärna deras hemsida.

 

*Då kundernas kosmetiska avfall räknas som hushållsavfall är det kommunens ansvar varför det är kommunens avfallsentreprenör som hämtar och tar hand om avfallet. Vi på PreZero tar däremot hand om KICKS egna kosmetiska avfall (och övriga restmaterial) som är ett verksamhetsavfall och möjligt för oss att samla in och förädla.

 

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com