Ett säkert och hållbart sätt att hantera GDPR

Att alla verksamheter måste hantera personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt, inte minst sedan GDPR infördes, vet du nog. Men visste du att det finns en hållbar och säker lösning för destruktion?

Känslig information och affärshemligheter som bör förbli hemliga måste självklart hanteras på ett betryggande sätt. Trots det är vi nog många som muttrat och slitit vårt hår för att få till de processer och rutiner som dataskyddsförordningen och GDPR kräver. Ett av kraven är att information ska förstöras om uppgifterna inte längre behövs för ändamålet de samlades in för. Det gäller information på såväl elektroniska minnesenheter som på papper.

För att underlätta för våra kunder har PreZero arbetat fram SafeSimplex – en hållbar, innovativ speciallösning för just destruktion. Med SafeSimplex får företag och organisationer en säker destruering, samtidigt som viktiga råvaror går till återvinning.

Hållbar och säker destruktion

För SafeSimplex-lösningen har PreZero utvecklat fordon som är försedda med en speciell kvarnutrustning. Det innebär att destruktionen av sekretessmaterial går att göra på plats hos kunden, som då också kan övervaka det hela. Inga mellanhänder eller mellanlagring av materialet krävs. Det minimerar risken att något kommer på villovägar eller hanteras av obehöriga. Det är dessutom klimatsmart eftersom transporterna effektiviseras och minimeras.

Material återvinns och blir ny råvara

En annan viktig aspekt är återvinning. Elektroniska minnesmedia som exempelvis mobiltelefoner och hårddiskar innehåller en mängd värdefulla material. Därför ser PreZero också till att återvinna dem, så att materialet kan cirkulera som råvara till nya produkter. Det innebär att färre primära råmaterial behöver användas i nyproduktion. Och visst ser vi också till så att det papper som kan återvinnas efter destruktionen blir ny råvara vid nyproduktion av papper.

PreZeros innovativa SafeSimplex-fordon är utvecklad i Sverige och tjänsten har på kort tid blivit en mycket uppskattad av företag och organisationer över hela landet. Ett exempel på det är samarbetet med Migrationsverket.

Hur ser det ut i er verksamhet – har ni kontroll över alla led så att informationen inte kan bli synlig för obehöriga? Kontakta gärna oss, så kan vi hjälpa er med destruktion av ert sekretessmaterial.

SafeSimplex-fordon

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com