Att sköta fordonen är en hållbarhetsfråga

Att våra fordon och maskiner fungerar som de ska är viktigt ur flera aspekter. Det kan till exempel vara av säkerhetsskäl, ur miljö- och ekonomiskt perspektiv – och inte minst för att resultatet av arbetet ska bli riktigt bra.

PreZero har en av landets största fordonsparker, med över 600 tunga fordon och närmare 200 lätta lastbilar. Med en så stor fordonsflotta är det självklart för oss att arbeta med kontroller och proaktivt underhåll. Mathias Löfgren är chaufför på PreZero och så här berättar han om hur de sköter alla fordon i Nyköping och Oxelösund där han arbetar.

Rutiner och checklistor för ökad säkerhet

– Vid tillsyn av våra fordon har vi rutiner med checklistor att följa. Vi kollar då fordonen både utvändigt och invändigt, prickar av i ett protokoll vad vi sett över och åtgärdar eventuella fel som vi kan fixa själva. Protokollen går sedan vidare till driftledningen. De får då koll på vad som behöver åtgärdas och kan se till så att det fixas. Hittar vi större och mer kritiska fel kan fordonet behöva tas ur trafik.

Ett exempel på daglig kontroll är av däcken. Då ser de bland annat över mönsterdjupet och att det inte är någon punktering. De kontrollerar också så att det inte fastnat någon sten som kan nöta hål på däcken. För just det momentet har Mathias gjort en egen liten uppfinning. Det är en stång av armeringsjärn som är böjd i precis rätt vinkel och längd och med den är det lättare att känna om någon sten fastnat. Bromsarna på lastbilen har manövrerin med tryckluft, så en annan daglig kontroll är av bromsar och trycket i lastbilens luftsystem.

Att sköta fordonen är en hålbarhetsfråga

När vi frågar Mathias efter ett exempel på något fel som kan vara extra kritiskt och därför är viktigt att kontrollera och sköta svarar han:
– Det som är väldigt viktigt är nog att se till så det inte finns någon läcka på vare sig luftsystemet eller hydrauloljan, för det kan bli ödesdigert.

Vid ett stort luftläckage kan bromsarna låsa sig och det säger ju sig självt vilka följder det kan ge. Eftersom det finns hydraulolja i flesta påbyggnationerna på PreZeros fordon, skulle en större hydrauloljeläcka innebära att fordonen inte skulle kunna gå att använda. Ett stopp kan ställa till med mycket, men värre är att läckage i hydrauloljesystemet också kan leda till ofrivilliga utsläpp som kan skada vår miljö. Eftersom hydrauloljan är miljöfarlig, krävs det sanering vid läckage.

Underhåll och rengöring varje vecka

Minst en gång per vecka gör Mathias och hans kollegor även underhåll av fordonen. Det kan då vara att göra rent såväl hytten som tankarna till slam- och sugbilar. De tvättar också lastbilen och smörjer in bland annat lyftarmarna som öppnar och stänger luckan till tunnan och själva tunnan så att den glider lättare vid tippning av material. Men allt underhåll kan de inte göra själva. Med jämna mellanrum lämnar de därför in fordonen till olika märkesverkstäder för service och sådant underhåll som kräver speciell expertis.

Att sköta fordonen är en hållbarhetsfråga

Avslutningsvis frågade vi Mathias om det stämmer att en del kör sina fordon utan skor för att hålla rent och snyggt i hytten?
– Jo, det kan nog stämma till viss del. Själv kör jag nästan alltid utan skor om jag kör längre sträckor, men då handlar det mer om bekvämlighet. Jag tycker det är skönare att köra utan skor och jag blir inte lika varm om fötterna. Jag får helt enkelt en bättre känsla i körningen.

Gillar du också att köra utan skor? Tänk då på att ställa skorna så att de inte råkar komma i vägen för pedalerna vid till exempel en hastig inbromsning.

Tycker du att Mathias verkar bekant så stämmer det. Vi har intervjuat honom i ett tidigare blogginlägg som handlade om en spolbil med recyclingteknik.

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com