Vi gillar våra kunder, och ni verkar gilla oss!

Vartannat år gör vi på SUEZ en kundundersökning för att ta reda på vad våra kunder tycker om oss – om vårt tjänsteutbud, bemötande och leverans mm. Resultatet av årets mätning gör oss oerhört stolta och glada – en stor andel av våra kunder är inte bara nöjda, de rekommenderar oss gärna till vänner och affärsbekanta. Det är vad vi på SUEZ kallar för positiva ambassadörer!

Syftet med undersökningen är förstås att få information om hur vi kan bli en ännu bättre samarbetspartner till våra kunder. Och visst finns det saker att förbättra, vilket vi redan tagit tag i, trots att andelen nöjda kunder har ökat till en för oss rekordnivå.

Hållbara samarbeten ger nöjda kunder
Vår totala NKI* fick ett värde på 76 %, vilket en siffra som ökat sedan förra mätningen, och som vi är jättestolta över. Ett par av de viktigaste faktorerna vid valet av att samarbeta med oss visar sig vara leveranssäkerhet och kompetens, vilket vi ser är tydliga indikationer på att vårt arbete allt mer utförs med kunden i centrum, men även att det utgår från våra värderingar av trygghet, engagemang och nytänkande som utgångspunkt för vår verksamhet.

Vi fick även det högsta resultatet någonsin i vår NPS** i år – hela +31. Detta är mycket glädjande och något vi är extra stolta över. Värdet visar tydligt att SUEZ har fler s.k. ambassadörer, alltså kunder som rekommenderar oss vidare, än vad vi har kritiker. Enligt våra kunder är det främst vårt kompletta tjänsteutbud och våra väl utförda leveranser som ligger bakom det höga NPS:värdet.

 

Att kundens behov står i centrum och att vi alltid gör vårt yttersta för att leverera hög service är troligtvis de främsta parametrarna till detta fina resultat. Ett stort tack till alla kunder som tagit sig tid att delta i undersökningen. Tillsammans blir vi ännu bättre.

För oss är årets resultat ett kvitto på att vi har många dedikerade medarbetare som prioriterar kunden och är lyhörd för deras behov. Tack till alla suezare för detta engagemang.

 

* Nöjd Kund Index

**Net Promotor Score

Bloggredaktionen

press.se@suez.com