Vi är miljövinnare!

Tack vare vår förädling av restmaterial under 2019, blev miljövinsten 29 gånger större än vår miljöpåverkan från insamlingsfordonen. Det är vi väldigt stolta över!

Vi räknar såhär: genom att tillverka returråvara har vår verksamhet en positiv inverkan på miljön. Belastningen kommer som sagt framförallt från våra fordon, men även från utsläpp från våra deponier. Men, vår verksamhet och förädling tillför en betydligt större miljövinst till världen än vad den belastar, därför kan vi som ett av få företag i det svenska näringslivet stolt kalla oss för miljövinnare.

Att vara miljövinnare

Denna vinst handlar inte om att vinna över någon. Inte heller om att övervinna något. Det handlar istället om att skapa värde tillsammans med andra och tillföra istället för att tära och belasta. Att göra mer bra än dåligt helt enkelt. I vårt fall betyder det att skapa fler nya, användbara resurser än mängden utsläpp som genereras i processen. Och det har vi gjort vilket gör oss till vinnare – både i våra egna ögon och utifrån ett miljö- och klimatperspektiv.

suez miljövinnare

Läs mer i vår Hållbarhetsredovisning för 2019.

Bloggredaktionen

press.se@suez.com