Vi är ”avfallsräddarna”

Världens Plastic Overshoot Day infaller den 28 juli i år. Motsvarande dag för landet Sverige är den 28 december.

EA – Environmental Action* har presenterat en rapport som heter Plastic Overshoot Day. I den har de beräknat när mängden genererat plastavfall överstiger världens kapacitet att hantera avfallet. De har räknat fram att den dagen infaller den 28 juli i år.

Sverige hör till ”avfallsräddarna”

I rapporten har de även räknat ut respektive lands egen Plastic Overshoot Day. För Sveriges del infaller den dagen 26 december. Att vi hamnar så sent på året visar att vi är bra på att hantera vårt plastavfall och enligt rapporten är vårt felhanteringsindex mycket lågt och ligger på cirka 1,5 procent.

I rapporten har alla länder delats in i olika landsarketyper. Sverige hör till arketypen ”avfallsräddarna” (The Waste Saviors) som enligt rapportens definition har måttliga plastförbrukningsnivåer och som hanterar sitt avfall relativt bra. ”Avfallsräddarna” har dessutom ett övergripande positivt inflytande på den globala avfallskrisen och tar ansvar för att hantera avfall från andra länder utöver sitt eget.

Andra landsarketyper är till exempel ”transaktörerna” (Frankrike), ”överbelastarna” (USA), ”giftiga exportörerna” (Thailand) och ”selektiva exportörer” (Japan).

PreZero – din hållbara samarbetspartner inom plastavfall

Inom PreZero arbetar vi aktivt med att minska och hantera plastavfall. Mer om detta kan du bland annat läsa i de tidigare blogginläggen PreZero satsar på plastutvecklingsprojekt och i REset Plastic tar helhetsgrepp om plasten.

Du är välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp med effektiv hantering av ditt plastavfall.

PreZero hör till avfallsräddarna

* EA – Environmental Action är ett oberoende, uppdragsdrivet forskningskonsultföretag i Lausanne, Schweiz.

Källa: Plastic Overshoot Day Report 2023

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com