Världens första globala standarder för cirkulär ekonomi

För första gången har internationella standarder för cirkulär ekonomi tagits fram. Standarderna skapar möjligheter för företag att bli mer resurseffektiva, minska sitt avfall och förlänga sina produkters värdekedjor.

standarder

I slutet av maj lanserade den internationella standardiseringsorganisationen, ISO (International Organisation for Standardization), tre standarder för cirkulär ekonomi. Över 100 länder, 19 olika samarbetsorganisationer och hundratals experter från olika sektorer har deltagit i framtagandet av standarderna. Ett arbete som har pågått i cirka fem år.

Tydlig terminologi

Genom att skapa tydlig terminologi och fastslå termer, begrepp och principer ska standarderna öka förståelsen för vad cirkulär ekonomi faktiskt är. Tanken är att företag och organisationer som vill bli mer cirkulära ska få ett gemensamt sätt att uttrycka sig på. Samtidigt som det ska förenkla mätning och utvärdering av organisationen roll i ett värdenätverk, istället för i traditionella värdekedjor.

Dessa standarder ska även ge en gemensam modell för hur verksamheter kan designa, tillverka och hantera produkter och tjänster på ett hållbart sätt.

De tre standarderna som nu är publicerade är:
– ISO 59010, Vägledning för omställning av affärsmodeller och värdenätverk),
– ISO 59004, Terminologi, principer och vägledning för implementering) samt;
– ISO 59020, Mätning och utvärdering av cirkulär prestanda).

Standarderna kommer att uppdateras löpande för att följa den snabba utvecklingen inom området. Samtidigt pågår ett arbete för att ta fram standarder för den europeiska marknaden.

Dessutom: Skärpta klimatkrav i flera ISO-standarder

Det finns ett beslut och en överenskommelse om att alla ISO:s standarder ska stödja Parisavtalet och FN:s Globala klimatmål. Därför inför man nu klimatkrav i ett trettiotal standarder, som till exempel ISO9001 och ISO14001.

certifikat för iso-standarder

PreZero i Sverige är certifierade enligt ISO9001 och ISO14001.

Kortfattat kan man säga att det handlar om att organisationer som använder standarderna ska bedöma hur klimatförändringar och dess konsekvenser behöver beaktas i deras verksamhet.

SIS har börjat implementeringen tillägget i svenska standarder, men de tillägg som är fastställda internationellt kan man redan nu använda i svenska verksamheter.

Mer på ämnet:
Snart ny standard för effekter av hållbarhetsarbete
Matsvinn får ISO-standard

 

Källa: SIS, Svenska institutet för standarder

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com