När det blir färgrester kvar i burken

Våren och sommaren en period då många passar på att fräscha till utomhus genom att måla om staketet eller fasaden på huset. Färgslattarna som blir kvar räknas som farligt avfall och behöver hanteras på rätt sätt.

Vad räknas som färgavfall?

Till färgavfall hör rester av målarfärg, impregneringsmedel, lim, fernissa, spackel samt färgburkar med rester av vatten eller lösningsmedelsbaserad färg. Tömt emballage med rester av kemikalier räknas som farligt avfall och ofta även som farligt gods.

Hur sorteras och slängs färgavfall?

Som privatperson ska du lämna dina färgrester och färgburkar som farligt avfall på en återvinningscentral (ÅVC). Har ni som företag färgavfall som behöver hanteras, kan vi på PreZero hjälpa er. Vårt insamlingssystem EcoSimplex® gör hanteringen smidig och enkel. Vi hämtar färgavfallet tillsammans med allt övrigt farligt avfall. Våra bilar är så kallade ADR-fordon, det innebär att de uppfyller alla miljö- och säkerhetskrav.

Avfallets resa

Efter hämtning sorteras och packas färgavfallet i godkända emballage på ett av våra mellanlager i landet. Slutligen transporteras materialet till godkänd behandlingsanläggning.

Vad händer sedan?

Det finns olika metoder för behandling av farligt avfall. För färgavfall är det oftast förbränning som gäller. Vid förbränningen bildas energi som återanvänds till el och fjärrvärme. De emballage och förpackningar som blir över går inte till spillo. Resterna av till exempel metall- eller plastförpackningar går till olika mottagare för materialåtervinning.

 

Vill du veta vad som händer med andra typer av avfall? Läs mer på prezero.se

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com