Utökat hållbart samarbete med Coop

För cirka ett år sedan köpte Coop upp samtliga Netto-butiker i Sverige och omställningen för butikerna har pågått löpande under året som gått. SUEZ har varit hållbar samarbetspartner till Coop under en längre tid, och samarbetet utökades i takt med att Nettobutikerna i södra Sverige ställdes om till Coop.

 

Minskad miljöpåverkan och sänkta kostnader

Coop Butiker & Stormarknader såg en stor potential i att effektivisera avfallshanteringen och mäta fyllningsgraderna vid tömning, med SUEZ blir effektiviseringen en realitet. Genom ett startat projekt för att mäta fyllnadsgraden vid varje tömning får vi tillsammans en möjlighet att öka snittvikterna och därmed sänka antalet transporter i syfte att minska miljöpåverkan och kostnader.

Från september 2019 till februari 2020 ökade exempelvis snittvikterna med över 16%. Det medförde en sänkning av antalet transporter mellan 12-17% (beroende på månad) på under samma period.

Helhetslösning med hög leveranssäkerhet

Samarbetet innebär att Coop får en helhetslösning med hantering av samtliga avfallsmaterial. Det goda resultatet kommer från båda parternas ambitioner och engagemang, menar Anders Gustafsson, Key Account Manager för nationella kunder på SUEZ:

– Coop har en vilja att effektivisera och utveckla avfallshantering. Deras utvärdering av SUEZ hittills är att vi har en hög leveranssäkerhet och servicenivå på lokala kontor samt vår flexibilitet att hjälpa dem i akuta lägen.

Läs mer om hållbart samarbete mellan Coop och SUEZ.

Coop

 

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com