Tillväxtverket lanserar nytt verktyg för cirkulära affärsmodeller

I slutet av 2020 lanserade Tillväxtverket, som arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft, ett strategiskt verktyg för att stötta företag i utvecklingen av cirkulära affärsmodeller.

Verktyget Cirkulär Business Model Canvas bygger på Tillväxtverkets Business Model Canvas som gör det möjligt att beskriva, utmana och skruva på en affärsmodell på ett lättöverskådligt vis. Med det uppdaterade verktyget riktas fokus mot hur affärsmodellen kan formas i en cirkulär riktning.

Cirkulär Business Model Canvas visar på hur en cirkulär affärsmodell skapar högre resurseffektivitet, med möjligheter till bättre lönsamhet och nytta för miljön som resultat.

Läs mer om det nya verktyget här.

Är du nyfiken på hur SUEZ arbetar med cirkularitet? På suez.se kan du läsa mer om ett cirkulärt perspektiv på återvinning.

Cirkulär modell

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com