Sveriges återvinningsindustri

återvinning, metall, kapsyler

När man pratar om nationella sorteringsnivåer och förädlingsgrad är det ofta relaterat till den svenska återvinningsbranschens kapacitet och resultat. Men vad menar man då – hur ser branschen ut i Sverige?

Enligt vår branschorganisation Återvinningsindustrierna (ÅI) hanterar branschen* drygt 20 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial om året, i drygt 300 anläggningar över landet. Mer än 50 procent av allt insamlat avfall materialåtervinns och går som returråvara till tillverkningsindustrin för att bli nya produkter.

Dessa branschanslutna företag arbetar inom många olika återvinningsområden och täcker tillsammans de behov som idag finns i näringslivet. Söker du en samarbetspartner för återvinning gå gärna in och ta del av våra bransch- och kundanpassade helhetslösningar på vår hemsida. Vill du veta mer om branschen, eller är du i behov av hjälp att omhänderta ett udda material, som vi på SUEZ inte kan hjälpa dig med att hantera, gå in på ÅI:s hemsida så kan du klicka dig fram via olika återvinningsområden för att hitta en aktör att samarbeta med.

*avser Återvinningsindustriernas medlemmar

Bloggredaktionen
press.se@suez.com