SUEZ utökar tjänsteutbudet för våra byggkunder i Stockholm

Ett välfungerande samarbete kan många gånger leda till utveckling av nya, smarta lösningar. När en av våra säljare, Stefan Zahn, fick frågan om SUEZ kunde hjälpa till med hela logistiken till ett kommande byggprojekt kom han direkt att tänka på en av våra befintliga samarbetspartners – Good Folks Sweden AB.

Good Folks är ett innovativt företag när det gäller bygglogistik och strategier till byggbranschen, där SUEZ har varit entreprenör vid omhändertagande av bygglogistikföretagets behov för hantering av restmaterial. Det nya projektet det rörde sig om var en större byggnation i Stockholmsområdet.

Samordning, trafikstyrning och materialhantering

Stefan kontaktade Ahmed Hassan, grundare och logistikkonsult på Good Folks och tillsammans kunde vi presentera en lösning till byggentreprenören för det nya projektet där SUEZ alltså inte bara omhändertar avfallet från byggnationen utan vi även tillgodoser kundens behov gällande logistik. Uppdraget innebär bl.a. samordning av hindrande arbeten, leveransplanering och koordinering, trafikstyrning för säkerhet och ordning, materialhantering från leverans eller lager ända fram till montageplats. Tidplanen var pressad och krav på precision var absolut, därför utfördes arbete kring logistiken efter tre fokusområden: arbetsmiljö, miljö och effektivisering.

”SUEZ breddar tjänsteutbudet tillsammans med Good Folks för att möta branschens behov av säkrare och effektivare arbetsplatser. Vi är mycket glada att på det här sättet kunna erbjuda nya och utökade lösningar för att uppfylla alla våra kunders behov på plats och ser fram emot ett långt och givande samarbete med båda parter”, säger Stefan Zahn.

Komplex logistik

”Logistiken på ett byggprojekt innebär tillfälliga lösningar på en begränsad yta som förändras över tid. Oftast får man ta tag i delar som ingen annan har tid med eller har spetskompetens inom. Vissa av delarna är enkla medan andra är av mer komplex karaktär. Oavsett storlek på uppdraget så krävs det alltid att man lyssnar till projektets behov och är redo för att ta fram och implementera projektunika lösningar. Där har vi märkt av ett grymt samarbete med SUEZ som alltid har kunnat bidra och leverera efter projektbehovet”, säger Ahmed Hassan, grundare och logistikkonsult på Good Folks.

 

Vi på SUEZ har en lång erfarenhet av återvinning och avfallshantering inom byggbranschen där vi ser till att hållbarhetsarbetet effektiviseras, utan att störa driften. Läs mer om SUEZs helhetslösning för byggbranschen.

Bygglogistik Good Folks

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com