SUEZ i Australien och Nya Zeeland stöttar de drabbade i bränderna

suez-klimat-bränder-Australien

Det är väl ingen som kan ha undgått att läsa om de katastrofala följderna av bränderna som just nu rasar i Australien och påverkar människor, djur och växtliv.

SUEZ i Australien och Nya Zeeland stöttar de nödställda genom en insamling till förmån för de hårdast drabbade. För varje anställd på SUEZ ANZ som skänker pengar till SUEZ Australia Bushfire Relief, så donerar företaget motsvarande summa.

Pengarna som samlas in går oavkortat till lokala brandkårer ute på landsbygden, samt de samhällen och djurliv som drabbats hårdast av bränderna.

Bloggredaktionen
press.se@suez.com