Succé när vi införde sorteringssymboler

Visste du att det snart är 30 år sedan PreZero* tog fram det numera så väletablerade och rikstäckande konceptet för symboler på våra sorteringsdekaler? Här kan du läsa varför vi tog fram dem och hur arbetet gick till.

I takt med att källsorteringen av avfall och förpackningar tog fart i mitten av 1990-talet uppstod ett behov av att underlätta för kunderna att sortera rätt. Allt fler kunder hörde av sig och ville ha hjälp med instruktioner på hur källsorteringen skulle gå till. När kunder med verksamhet på flera olika platser i landet också efterfrågade ett rikstäckande system med sorteringsdekaler eller instruktioner på marknaden, fick vi helt sonika ta fram det. Med en grundtanke om att kunna överbrygga språkbarriärer genom att använda symboler med olika färgkoder, inledde vi ett samarbete med Christopher Hansén. Han var då professor i industriell design vid Konstfack och den som fick uppdraget att designa ett antal symboler på några vanligt förekommande restprodukter.

Systemet med sorteringssymboler blev en succé

Efter ett par månader var de första symbolerna klara och registrerade som egna varumärken. Så snart vi började använda dekaler med de nya symbolerna blev de mycket uppskattade – ja en succé faktiskt. När vi lanserade källsorteringsmöbler och sorteringsanvisningar med symboler på TV4 gjorde Aftonbladet ett helt uppslag om hur det moderna företaget låg i framkant när det gällde källsortering.

En person som var med då symbolsystemet infördes var vår nuvarande HR-chef Magnus Wiklund. Han arbetade då med att hjälpa våra kunder att förändra dåtidens grovsoprum med avfall som låg löst på golvet till moderna miljörum med tydligt uppmärkta kärl.

– Kunderna uppskattade verkligen våra symboler och källsorteringsanvisningar och jag kände mig stolt över att kunna erbjuda denna lösning. Det blev tydligt och visuellt hur de olika materialen skulle sorteras och betydligt lättare att göra rätt. Det blev också ordning och reda i rummen på ett helt annat sätt. Det medförde att återvinningen och sorteringen fungerade ännu bättre, både för våra kunder och för oss som hämtade de olika fraktionerna.

Nyheten om våra nya symboler spred sig snabbt. FTI (Förpackningsinsamlingen) hörde av sig och frågade om de fick låna symbolerna till lanseringen av Sveriges helt nya insamlingssystem för förpackningar. Och visst fick de det!

Ett system byggt på erfarenhet

Under årens lopp har vi fortsatt att bygga ut och justera systemet. Vi märkte till exempel att symbolerna i vissa fall behövde en textkomplettering. Det kunde exempelvis vara en text som gav exempel på vad som fick slängas med ”Ja” och vad som inte skulle slängas med ”Nej”. Idag finns instruktionerna på flera språk.

Sedan 1995 har vi också tagit fram fler symboler för fler material. Samtidigt har vi omarbetat de skriftliga instruktionerna och finns nu i olika versioner anpassade efter olika branscher. Byggbranschen har till exempel egna skriftliga instruktioner och i vissa fall egna ”byggtypiska symboler”. På samma sätt har Fastighetsnära insamling särskilt anpassade symboler.

Gemensam europeisk standard?

EU har nyligen lagt fram ett förslag till ny förpackningsförordning, vilket skulle innebära en gemensam standard i hela EU med symboler som sorteringsanvisningar även på förpackningar. Om det går igenom kommer PreZero givetvis att övergå till detta. Märkning med samma symboler både på förpackning och kärl kommer underlätta och förbättra sorteringen. Vi får se vad som händer framöver alltså.

Tillsvidare jobbar vi på med våra symboler och sorteringsinstruktioner. Det är ju ett system som bygger på flerårig erfarenhet och som fungerar mycket bra. Ett bevis på det är de drygt 30 000 företag och flera kommuner i landet som idag använder våra symboler för enkel och tydlig sortering.

Sorteringssymboler, sorteringsdekaler

* I mitten av 1990-talet gick vårt bolag under namnet WMI Sellbergs AB.

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com