Stockholmare testar på livet utan bil

I höst kommer frivilliga stockholmare testa på hur man kan leva utan bil. Hushåll från cirka 15 kommuner i regionen kommer erbjudas ett skräddarsytt paket i form av kollektivtrafikkort, elcykel och bilpool eller annan samåkningsstjänst för att testa alternativa transportmedel. Villkoret är att de inte använder sin bil under samma period.

Syftet med projektet är att inspirera Stockholms invånare till att välja ett alternativt reserätt till bilen och målet är att minska antalet bilresor med minst 90 % under testperioden, samt att under de kommande 6 månaderna efter projektets slut minska bilresorna med minst 25 %.

 

Läs gärna mer på utanbilendealen.se

Stockholm utan bil

Bloggredaktionen

press.se@suez.com