Spaning – Ökat producentansvar för återförsäljare

Från och med slutet av 2021 behöver återförsäljare med försäljning i Frankrike och Tyskland hos Amazon införa nya rutiner för att visa att de uppfyller kraven för det utökade producentansvaret EPR.

EPR innebär att återförsäljare är ansvariga för hela livscykeln hos sina produkter, från design till insamling och hantering av restprodukter. Syftet är att producenter på så sätt ska minska sin miljöpåverkan.

Produkter som innefattas av det utökade producentansvaret är t.ex. förpackningar, elektronisk utrustning, batterier, textil och möbler.

 

Läs mer om producentansvar i tidigare inlägg.

Elektroniskt avfall

Källa: It-recht Kanzlei München, amazon.se

 

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com