Spaning – mängden elavfall ökar kraftigt i världen

På bara fem år har ökningen av elektriskt och elektroniskt avfall skett med drygt 20 procent, och trenden säger att denna ökning kommer att fortsätta. Detta enligt en rapport om e-avfall som FN nyligen publicerade.

Rapporten, som går under namnet Global e-avfallsmonitor 2020, visade att 2019 var ett rekordår då det genererades 53,6 miljoner ton elektroniskt avfall över hela världen. Rapporten förutspår att mängden globalt e-avfall – kasserade produkter med batterier eller kontakter – kommer att fördubblas på bara 16 år.

Öka förståelsen för värdet

Endast 17,4 procent av allt e-avfall samlades in och återvanns 2019, vilket innebär att flertalet återvinningsbara material, så som guld, silver, koppar och platina, har kastats bort istället för att samlas in för förädling och återvinning. Detta måste förändras. För att öka förståelsen för värdet i denna typ av material, och för att tydligare bygga en effektiv cirkulär ekonomi behöver fler nationer, organisationer och företag lyfta frågan och visa på nödvändigheten av omställning. Vi på SUEZ jobbar nära vår branschorganisation Återvinningsindustrierna i dessa frågor.

På Europanivå har EU-kommissionen påbörjat detta arbete och presenterat en färdplan för en europeisk cirkulär ekonomi.

Källa: Europaticker

Elavfall

 

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com