Spaning – Finska folket om rättvisa klimatåtgärder

I Finland ber regeringen och dess miljöministerie allmänheten om deras synpunkter på hur utsläppen ska minskas. Under en månad, fram till den 19 februari, kan alla i Finland fylla i en webbenkät med sina synpunkter på effektiva och rättvisa åtgärder. Synpunkterna ska sedan bidra till en ny klimatpolitisk plan.

Teman som tas upp i enkäten är transporter, mat och boende, eftersom dessa påverkar finländarnas vardag och är de områden som stor för 66 % av landets totala koldioxidutsläpp.

Finland vill bli klimatneutrala till år 2035 och för att nå sitt mål vill regeringen se en minskning med ca 70 % från 2016 års nivå till år 2030.

Källa: aktuellhållbarhet.se

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com