Spaning – ett åtgärdspaket för förpackningsavfall i Finland

Med syfte att förbättra den cirkulära ekonomin, och gå i linje med EU:s avfallsdirektiv, har den finska regeringen beslutat att genomföra en rad åtgärder. Den första innebär att producenternas ansvar ökar ytterligare bl.a. med ökade insamlingsmål. Även hur företagen ska rapportera sina förpackningsdata till återvinningssystemen kommer förändras.

Dessutom har beslut fattats att SUP (EU:s direktiv mot engångsplast) ska vara en del av Finlands lagstiftning senast den 3 juli 2021. Dock kan genomförandet komma att skjutas upp något då många aspekter av direktivet fortfarande är tvetydiga och behöver redas ut.

Källa: Rinkii

Pappersförpackning

 

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com