”Som ett välsmort maskineri”

Som återförsäljare för Toyota har Lindströms Bil högt uppsatta miljömål att nå upp till. Med PreZero som helhetsleverantör känner sig vice servicemarknadschef Daniel Linder och hans medarbetare trygga med att de kan leva upp till kraven.

Lindströms Bil har verksamhet på sex orter i Västsverige. Med flertalet bilhallar, serviceverkstäder, rekondanläggningar och plåtverkstäder produceras en hel del restavfall, som spillolja, aluminium och slipdamm för att nämna några exempel.

Förlängt avtal

– Vi har stort fokus på att minimera miljöpåverkan från avfallet som uppkommer i vår verksamhet. Det finns självklart lagkrav att leva upp till. Men som återförsäljare för Toyota är miljöarbetet centralt i allt vi gör, förklarar vice servicemarknadschef Daniel Linder.

Han berättar att Toyota löpande sätter upp omfattande hållbarhetsmål. Lindströms Bil i sin tur ställer krav på att leverantörer och entreprenörer ska hantera avfalls- och återvinningsfrågor på ett ansvarsfullt sätt. Samarbetet mellan PreZero och Lindströms Bil sträcker sig långt tillbaka. Men när ramavtalet nyligen gick ut ville Lindströms Bil, som är noga med att deras leverantörer alltid är på tå, ändå gå ut med en upphandling. Detta för att se vilket av de större avfallshanteringsbolagen som kunde leva upp till deras krav på bästa sätt.

– Vi ville försäkra oss om att vi anlitar en avfallshanteringsleverantör som verkligen lever upp till våra förväntningar, både vad gäller pris och kvalitet, för alla våra sex anläggningar. PreZero bevisade ännu en gång bevisade att de kan ta ansvar för helheten utan att tumma på miljöaspekten. Därför valde vi att förlänga avtalet med dem, säger Daniel Linder.

”Vi är supernöjda”

Lindströms Bil har genom åren alltid varit nöjda med samarbetet med PreZero. Daniel säger att de upplever bolaget som både innovativt och pålitligt.

– För oss är det oerhört viktigt med en leverantör som kan hantera helheten och hjälpa oss att ta hand om all typ av avfall på våra sex anläggningar. Vi är supernöjda med PreZero. Allt flyter på smidigt och trots storleken är de som ett välsmort maskineri. Dessutom har vi har fått mycket stöttning genom åren. Allt ifrån att de alltid ger oss heads up kring nyheter på avfalls- och återvinningsfronten till konkreta idéer och nya lösningar. Lösningar som gör att vi kan återvinna ännu mer av våra restprodukter, säger Daniel Linder.

Inom Lindströms Bil är relationsbyggande ett ledord för hela verksamheten. Något som avspeglar sig i allt från kundkontakter till relationer med underleverantörer och entreprenörer.

– Vårt mål är en rak och öppen dialog med alla våra samarbetspartners. Något som fungerat oerhört bra med PreZero genom åren. Vi vill ha en avfalls- och återvinningspartner att gå hand i hand med i omställningen mot ett mer miljövänligt samhälle. Vi har till exempel avstämningar med PreZero flera gånger om året där vi mycket grundligt går igenom allt vi gör tillsammans, avslutar Daniel Linder.

Lindströms bil och Prezero - ett välsmort maskineri

Lindströms Bil är auktoriserad återförsäljare för Toyota och Lexus. Bolaget driver sex anläggningar med bilhallar, serviceverkstäder, rekondanläggningar och plåtverkstäder på orterna Jönköping, Skövde, Borås, Alingsås, Falköping och Trollhättan. Lindströms Bil är ett familjeföretag som värnar om att behålla den familjära känslan. De lägger stor vikt vid att bygga långsiktiga relationer med en rak, öppen och ärlig kommunikation med alla samarbetspartners. Hållbarhetsarbetet är en central del i Lindströms Bils verksamhet. 

Läs om Sia Glass – ytterligare en hållbar samarbetspartner till PreZero.

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com