Snart kommer uppdaterade regler för hållbarhetsreklam

Vad företag får säga om miljöperspektivet i sin marknadskommunikation utan att anklagas för grönmålning är inte helt tydligt. Under hösten kommer dock nya globala riktlinjer för detta som ska vägleda för hur bl.a. klimatpåståenden får användas i reklamsammanhang.

Tidigare i år har Konsumentverket i Sverige riktat kritik mot otydliga klimatpåståenden i företags marknadsföring och reklam. Men nya riktlinjer kommer alltså snart kunna tydliggöra vad som gäller på detta område.

Enligt ICC:s (International Chamber of Commerce) Marknadsföringskommission, som blir utgivare av de nya och uppdaterade riktlinjerna, kommer dessa kunna ge vägledning i de flesta frågor. Just nu pågår diskussioner om de förslag som under våren ska presenteras för nätverket inom ICC och dess medlemsföretag. ICC:s s.k. marknadsföringskod fungerar som en global standard på området.

Bakgrunden till denna uppdatering av riktlinjerna är främst den snabba utvecklingen inom hållbarhetsområdet med många nya begrepp och påståenden i reklamvärlden. Vissa livsmedelsföretag, klädproducenter och transportbolag vill ha detaljerade regler för vilka klimatpåståenden som kan användas, medan andra bolag, som i mindre grad använder klimatargument, önskar mer generella beskrivningar.

Hur riktlinjerna ska skrivas om kommer diskuteras bl.a. mot bakgrund av att en ökad detaljering medför nya tolkningsutrymmen medan generella skrivningar inte säger något alls. Oavsett tror ICC:s Marknadsföringskommission att de nya riktlinjerna kommer väcka uppmärksamhet över hela världen när de presenteras, frågan är bara på vilket sätt.

Inom PreZero känner vi stor trygghet i vår hållbarhetskommunikation som i själva verket ofta handlar om vår kärnverksamhet i sig. Att kunna säga att kundnyttan i vår verksamhet är samma sak som miljönyttan är något relativt unikt och något vi är mycket stolta över.

 

Läs gärna mer om ämnet i tidigare blogginlägg:

Hur klimatkompensering fungerar i praktiken

Ny internationell plattform för hållbart samarbete

 

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com