Skålört som råvara ger positivt klimatavtryck

Inom PreZero vill vi uppmuntra nya idéer och innovationer. Ett exempel på det är att växten skålört, som man i många år har använt för att framställa biogas, nu kommer till användning som råvara vid tillverkning av innovativa och hållbara pappersförpackningar. Detta tack vare PreZeros dotterbolag OutNature.

På senare tid har efterfrågan på pappers- och kartongförpackningar ökat kraftigt. En av anledningarna är att pappersprodukter mer och mer ersätter plastförpackningarna.

Ny metod

Den konventionella pappersproduktionen av trämassa är inte helt oproblematisk. Den kräver mycket energi och miljöfarliga kemikalier. Råvaran trä tar också lång tid på sig att växa tillbaka efter avverkning.  OutNature har i utvecklat en ny metod där växten skålört, på engelska Silphie, används för att ta fram pappersprodukter. Med OutNatures process separerar man växtfibrerna i skålörten som då kan fungera som råvara för både bioenergi- och pappersproduktion.

Ger positivt klimatavtryck

Att tillverka papper och kartong på ett miljövänligt och hållbart sätt är en viktig del i klimatomställningen. Därför har skålört som förnybar råvara väckt ett stort intresse, bland allt från privata aktörer till forskare runt om i hela världen. Den främsta fördelen med papperstillverkning av skålörtsfibrer är dess positiva klimatavtryck. Orsakerna till det är framförallt att vattenanvändningen och energiåtgången är så pass mycket lägre än vid traditionell pappersproduktion med trämassa.

Tre prestigefyllda priser

De hållbara skålörtsförpackningarna är redan introducerade i frukt- och gröntavdelningarna på de tyska detaljhandelskedjorna Kauflands och Lidl. Det hållbara skålörtspappret är särskilt lämpligt att använda i förpackningar som har direktkontakt med livsmedel. En innovation som har stor potential att expandera på marknaden. En bekräftelse på detta är att OutNature redan vunnit tre priser för sitt nyutvecklade material. Nämligen det tyska förpackningspriset i kategorin ”Nytt material” i slutet av 2020, WorldStar Awards från World Packaging Organisations (WPO) i kategorin ”Packaging Materials and Components” 2021 och guld i det tyska designpriset 2022.

Silphie, Skålört

Skålört (Silphie på engelska)

Fakta/OutNature

  • OutNature är ett tyskt dotterbolag till PreZero.
  • Bolaget utvecklar och säljer hållbara fiber- och pappersprodukter för förpackningslösningar inom handel och industri.
  • Råvaran i produktionen, skålörtsfiber, kommer från den gulblommiga, fleråriga växten skålört som man vanligtvis använder för produktion av biogas.
  • OutNature har uppfunnit en metod som tar vara på växtens fibrer innan biogasen framställs.
  • Den helt nya råvaran, skålörtsfibrer, använder man nu för att ta fram hållbara förpackningslösningar som man bland annat säljer till detaljhandelskedjan Lidl.

Här kan du läsa mer om innovationer inom PreZero:
Ett säkert och hållbart sätt att hantera GDPR
Cirkuläranalys i praktiken

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com