Schwarzgruppens klimatmål har validerats av Science Based Targets initiativet

Varför är cirkulär ekonomi så viktigt för oss? Hur kan Schwarzgruppen, som PreZero i Sverige ingår i, skydda klimatet?

Klimatförändringarna innebär omfattande utmaningar för vårt samhälle och kräver åtgärder på alla nivåer. I kraft av sin koncernövergripande klimatstrategi stöder Schwarzgruppen Parisavtalet. Redan i augusti 2020 gick detaljhandelskoncernen med i Science Based Targets initiativet (SBTi)*. Baserat på SBTis metodologi för klimatmål har Schwarzgruppen analyserat sin klimatpåverkan och tagit fram klimatmål som nu validerats och godkänts av SBTi.

Schwarzgruppen har som mål att minska sina utsläpp från den operativa driften med 55% senast år 2030 (jämfört med 2019 års nivåer) och gör därigenom en mätbar insats för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Som ett led i detta kommer Schwarzgruppen övergå till att använda 100% elektricitet från förnybara källor för alla sina olika verksamheter från och med år 2022 och framåt – något som vi på PreZero här i Sverige redan har gjort sedan 2010.

På flera håll i världen producerar Schwarzgruppen sin egen gröna el, till exempel från solcellsanläggningar på taken till mer än 1 300 butiker, logistikcentra och kontorsbyggnader. Schwarzgruppens detaljhandelsavdelningar går steget längre och använder koldioxidskompensation för att se till att utsläppen från den operativa delen kommer att bli klimatneutrala – för livsmedelskedjan Lidl senast 2022 och för stormarknadskedjan Kaufland senast 2025. Schwarzgruppen hoppas också att genom incitament få de livsmedelsleverantörer som står för 78% av produktrelaterade utsläpp att sätta upp klimatmål för sig själva i enlighet med SBTis kriterier.

Förutom kommande mål kopplade till SBTi har vi på PreZero i Sverige ett fortgående hållbarhetsarbete med olika aktiviteter som vi driver och kommer berätta mer om i inlägg på bloggen här framöver.

*Science Based Targets är ett partnerskap mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). SBTi är en metod för företag att sätta vetenskapligt förankrade klimatmål i linje med Parisavtalet.

Schwarzgruppen klimatstrategi

Läs mer om Schwarzgruppen:

Plaståtgärder för mer hållbara förpackningar

Cirkulära plastflöden ger tillbaka till kund

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com