Så arbetar vi för mer hållbara transporter

Att bidra till ökad hållbarhet är viktigt för oss i alla delar av vårt företagEftersom våra fordon är den del av vår verksamhet som påverkar miljön mest negativt, köper vi alltid in fordon med den högsta miljöklassen (i dagsläget Euro 6)Idag kör vi dessutom alltmer på HVO, hydrogenated vegetable oil, för att minska CO2-utläppen ytterligare.  

Tabellerna visar en positiv trend av minskad miljöpåverkan från våra tunga fordon. 

 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i SUEZs hållbarhetsredovisning 2019 på suez.se. 

Mer om vårt arbete med transporter hittar du här.

 

Bloggredaktionen

press.se@suez.com