Rekord i stoppad export av miljöfarligt avfall

Under 2022 stoppade Tullverket rekordmycket miljöfarligt avfall från att exporteras till Afrika och Asien.

När Tullverket summerat hur mycket miljöfarligt avfall de stoppat från export visar det sig att 2022 blev ett rekordår. Under förra året hindrade de drygt 1 043 ton miljöfarligt avfall från export till länder i Afrika och Asien. För 2021 var motsvarande siffra 627 ton. Den största ökningen stod Stockholmsområdet för. Där var det förra året hela 41 ärenden på sammanlagt drygt 623 ton, en ökning med 365 ton sedan 2021.

– En förklaring till den kraftiga ökningen är att vi intensifierat arbetet med att stoppa farliga avfallstransporter. Det har blivit ett större fokus både nationellt och internationellt på att den här miljöfarliga verksamheten måste begränsas så långt det är möjligt, säger Henrik Sjökvist, biträdande chef på Tullverkets kontrollavdelning i ett pressmeddelande.

Tyvärr är det få fall som leder till kännbara påföljder, men EU håller på att förhandla fram en ny förordning gällande gränsöverskridande avfallsexporter. Det väntade resultatet är nya hårdare regler.

Nya mottagarländer och specialisering

Tullverkets meddelar också att nya mottagarländer har dykt upp bland länderna dit export av svenskt avfall sker. Som en följd av att Kina införde striktare importregler för plastavfall har exporten istället ökat till andra asiatiska länder. I Helsingborg avslöjade Tullverket fyra fall olaglig plastexport till Indien och från Göteborg har de stoppat två exporter av plast till Singapore och Malaysia. Även Tanzania är ett nytt mottagarland. Dit har de stoppat fyra containrar från Stockholm med blandat innehåll.

En del mottagarländer har specialiserat sig. Till exempel har Förenade Arabemiraten och Benin riktat in sig på bilar och bildelar, Bolivia och Chile på lastbilar och lastbilsdelar medan Pakistan är mottagare av kylkompressorer. Till länderna i Västafrika är det som tidigare år en blandning av olika sorters avfall.

Säker hantering av farligt avfall

För att vara säker på en korrekt och lagenlig hantering av ditt farliga avfall bör du vända dig till en pålitlig samarbetspartner. Vi på PreZero hjälper er att ta hand om farligt avfall hela vägen från inventering till avsättning, oavsett om det gäller mindre styckegods eller större volymer.

Stoppad export av avfall

Källa: Tullverket

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com