PreZero stöttar lokala ungdomsaktiviteter

PreZero finns representerat i hela Sverige och har därmed också ett starkt engagemang på flera av landets orter. Inte minst för barn och ungdomars fritidsaktiviteter.

PreZero är stolt sponsor av lokala skolor, aktörer och flera idrottsklubbar. Ett engagemang som ofta fokuserar på barn- och ungdomsaktiviteter.

– Vi på PreZero har ett väldigt stort lokalt engagemang och är med och stöttar många regionala aktörer med både stort och smått. Det är lätt att hamna snett tidigt i livet, så för oss är det viktigt att kunna vara med och se till att barn och ungdomar erbjuds aktiviteter, till exempel inom idrotten, så att de känner att möjligheten finns till en meningsfull fritid, säger Jari Thörnqvist, avdelningschef för PreZero Östergötland.

Östergötlands största barn- och ungdomsförening

PreZero vill bidra till ett mer hållbart samhälle genom att ge ungdomar en meningsfull och aktiv fritid. En av de idrottsföreningar som PreZero i Östergötland stödjer är Smedby AIS. Det är Östergötlands största barn- och ungdomsförening med cirka 250 ledare och 900 aktiva spelare.

Ungdomsaktiviteter på PreZero Arena

– Det känns bra att vi kan stötta Smedby AIS som har en så stor ungdomsverksamhet och som utgår ifrån barnens perspektiv. Deras värdegrund har Barnkonventionen som utgångspunkt och barnen har själva fått berätta vad de tycker är viktigt för fotbollsföreningen, berättar Jari.

PreZero Arena

Sponsorskapet innebär inte bara att PreZero syns på skyltar, matchdräkter och ledarnas overaller. Samarbetet består också av diverse nätverk. PreZero deltar också i ett antal event och aktiviteter, som att de varje år har en monter på SAIS-dagen.

Men det kanske mest iögonfallande är att PreZero är arenasponsor till Smedby AIS. Och naturligtvis heter arenan, som är på 66 000 kvadratmeter, PreZero Arena.

Ungdomsaktiviteter på PreZero Arena

– Självklart hanterar vi också allt avfall och återvinning på PreZero Arena. För att sprida lite kunskap om avfallshantering har vi också en demo på plats som visar hur ett fullt utbyggt källsorteringsrum kan se ut. För att underlätta för engagerade ledare och föräldrar har vi också några containrar på anläggningen där de kan passa på att kasta wellpapp och skrot i samband med att de skjutsar ungdomar till träningen, avslutar Jari.

Mer på samma tema: PreZero bidrar till en aktiv fritid

Är du nyfiken på PreZeros tjänster inom återbruk, avfallshantering och återvinning? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!

 

Foto: Smedby AIS

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com