Plastprodukternas hela livscykel måste vägas in

De nordiska länderna har sammanställt ett förslag på ett antal åtgärder för att minska plastföroreningar. De ser då till plastprodukternas hela livscykel, från exempelvis design och återanvändning till återvinning och avfallshantering.

Plastföroreningar är ett växande globalt problem. I mars 2022 fattade världens länder beslut om att inleda förhandlingar om ett globalt avtal mot platsföroreningar. Inför nästa förhandlingsmöte, som är planerat till i höst, har de nordiska länderna tagit fram en rapport där de föreslår 15 åtgärder för att minska föroreningar från plast. Enligt rapporten skulle dessa åtgärder medföra att plastföroreningar skulle kunna upphöra till 2040.

Åtgärderna handlar om att minska produktion och konsumtion av jungfrulig plast och eliminera onödiga och problematiska plaster och kemikalier. Vidare handlar det om utökad cirkularitet genom återanvändning och återvinning samt kontrollerad hantering av sådant avfall som inte kan förebyggas eller återvinnas på ett säkert sätt. Även att förhindra användningen av mikroplaster och minska utsläppen från dessa finns med bland åtgärdsförslagen.

Plastprodukter i havet

Kvaliteten avgörande för om plasten kan återvinnas

– Det är bra att man tar krafttag kring plastföroreningar, men det är lite märkligt att de inte har med det här med olika standarder för plastkvalitet bland åtgärderna. Det är ju något som krävs för att återvinningen ska kunna öka, säger Mårten Carlsson, chef för råvaror och trading på PreZero Sverige.

Detta säger han mot bakgrund av att merparten av den plast som man producerar idag inte är möjlig att återvinna. Detta på grund av tillsatser eller för att den består av en blandning av olika plaster. Enligt Naturvårdsverket går bara åtta procent av den plast som finns på marknaden i Sverige till återvinning till nytt material. PreZero driver sedan 2022 ett plastprojekt som i korthet går ut på att sortera ut plast som kan materialåtervinnas ur brännbart avfall. Samtidigt tittar man även på hur PreZero skulle kunna förädla olika plastsorter till högkvalitativ råvara.

Plastprodukter måste designas för återvinning

Klimat- och näringslivsdepartementet lyfter i sitt pressmeddelande om rapporten fram att det för Sveriges del är viktigt att avtalet omfattar hela plastens livscykel. De påtalar också vikten av att avtalet säkerställer att plastprodukter formges så att de kan återvinnas och att farliga kemikalier i plast och onödiga plastprodukter förbjuds.

PreZero-bolag fokuserar på förpackningsprodukter

Design och framtagning av förpackningsprodukter som är återvinningsbara är något som PreZero Packaging i Tyskland arbetar med. De samarbetar med bolag i detalj- och livsmedelshandeln i syfte att optimera deras förpackningslösningar. Målet är att förpackningarna, samtidigt som de skyddar produkten på bästa möjliga vis, även ska bidra till den cirkulära ekonomin.

Plastprodukter, platsförpackningar

Ett annat bolag i PreZero-koncernen som fokuserar på förpackningar är PreZero Dual. De är verksamma i Tyskland där lagkraven på miljövänligt utformade och återvinningsbara förpackningar är striktare än här i Sverige. PreZero Dual hjälper sina partners att följa kraven och säkerställa ett hållbart, cirkulärt arbetssätt i hela värdekedjan.

REset Plastic – en strategi som tar ansvar

Precis som de nordiska länderna förespråkar i åtgärdsrapporten arbetar PreZero redan med att föra in plasten i den cirkulära ekonomin. På så sätt kan vi både minska mängden onödig plast i samhället och öka återvinningen av materialet.

– För att plastprodukter ska kunna vara en del i den cirkulära ekonomin måste många i samhället ta sitt ansvar och samarbeta med varandra och över gränserna. Vi på PreZero bidrar i arbetet på många sätt, bland annat genom vår koncerngemensamma plaststrategi – REset Plastic, säger Mårten Widlund, vd på PreZero i Sverige.

Vill du också medverka till att plastprodukter blir en del i den cirkulära ekonomin? Då är du välkommen att kontakta oss på PreZero.

 

Källa: Klimat- och näringslivsdepartementet och rapportenTowards Ending Plastic Pollution by 2040”.

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com