Planerad avfallshantering – från start till mål

Det är inte utan viss stolthet som vi på PreZero fortsätter vårt mångåriga samarbete med Vasaloppet. God planering och bra flexibilitet är ledorden i det gemensamma arbetet där PreZero hanterar och återvinner det avfall som uppstår under Vasaloppsveckan.

Vasaloppet arbetar aktivt med hållbarhet och har tydliga mål om att minska sitt avfall och återvinna mer. Under de senaste 10 åren har de gått från 1,5 till 0,25 kilo restavfall/brännbart per deltagare. Även återvinningen har ökat.

– Vi har ett bra samarbete med PreZero där vi tillsammans hittar bra lösningar, både för vår vinter- och sommarvecka. God planering och bra flexibilitet tycker jag är ledord i vårt gemensamma arbete. Även om det ibland dyker upp saker sent i processen, så lyckas vi lösa det tillsammans, säger Mats Rylander, projektledare på Vasaloppet.

Planering är A och O

Planeringen inför ett så här stort lopp pågår under hela året. Det gör även planeringen av hur avfallet ska hanteras. PreZero har en löpande dialog med Vasaloppet om hur de kan minska sitt avfall, vilka fraktioner som ska sorteras och vilka kärl som krävs. Just för Vasaloppet handlar det totalt om runt 30 containrar och 220 kärl där allmänheten kan slänga till exempel plast, restavfall/brännbart och pappersförpackningar.

– Även om vi samarbetat med Vasaloppet under många år är det ändå ett pyssel varje år att få ihop det. Vi måste bland annat förberedda så att vi har containers och kärl hemma och se till så att dessa har rätt märkning. Sedan måste chaufförerna få information om var de ska placera  insamlingskärlen och var stationer för tömningar och utställningar är, förklarar Annalena Sjögren, driftledare på PreZero.

Stora avstånd och ytor

En vanlig utmaning vid stora evenemang är att får besökarna att källsortera. Det är därför något som PreZero och Vasaloppet diskuterar för att hitta förbättringslösningar på. En annan utmaning är storleksomfattningen och de långa avstånden. Vasaloppsarenan är ju 9 mil lång, har 2 startplatser, 7 kontroller och ett stort målområde.

– För att möta utmaningarna med ett så här långt och utbrett lopp känns det tryggt att arbeta med en lokal leverantör som PreZero. De kan vårt arrangemang och har god kännedom om Vasaloppsarenan, säger Mats Rylander.

Avfallshantering på Vasaloppet

Om Vasaloppet: Vasaloppet är världens största långlopp på skidor och har nu hunnit bli en 100-årig tradition. Elit och motionärer åker tillsammans det 9 mil långa loppet mellan Berga by i Sälen och Mora. Vasaloppets vintervecka med längdskidåkning och Vasaloppets sommarvecka med mountainbikecykling och löpning lockar årligen nära 100 000 anmälda deltagare. Sedan starten 1922 har över 1,7 miljoner deltagare passerat målportalen i Mora.

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com