Pant för mobiler – kanske en verklighet 2021

I ett tidigare blogginlägg skrev vi om att endast 35 % av allt elektroniskt avfall inom EU är cirkulärt. I början av juni i år tillsatte regeringen en utredning som ska se över möjligheterna till ett pantsystem för småelektronik – som t.ex. telefoner och surfplattor. Regeringens målsättning är att öka insamling, återanvändning och återvinning av denna typ av elavfall genom att skapa ett nationellt pantsystem. Detta för att minimera småelektronikens totala miljöpåverkan i Sverige.

Inom ramen för utredningens uppdrag ingår att utarbeta förslag på lösningar för producentansvar, finansiering, information, märkning, statistik och utformning av insamlingssystem. Utredningen ska redovisas för regeringen senast den 1 april 2021.

 

Läs gärna mer om uppdraget på regeringens hemsida.

pant mobil

Bloggredaktionen

press.se@suez.com