Överlämning av färdplan för fossilfrihet

I dag har vi lämnat över Återvinningsindustriernas färdplan för fossilfrihet till miljöminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan. Vi tryckte särskilt på vikten av fortsatt tillgång till fossilfria bränslen och framförallt en ökad användning av återvunnet material för att maximera återvinningen och minska utsläppen.

Överlämningen var riktigt positiv då ministrarna visade tydligt intresse för återvinning och cirkulära flöden.

Återvinningsindustrins färdplan beskriver branschens resa mot en fossilfri verksamhet, och även mot en mer cirkulär ekonomi. Läs mer om den i vårt tidigare inlägg.

 

Mårten Widlund, VD

press.se@suez.com

Överlämning av färdplan för fossilfrihet

Foto: Ninni Andersson