Organiskt avfall återvinns med fluglarver – blir djurfoder

Har du hört talas om Food Upcycling? Att mat som annars kastas används igen, fast på annat sätt, ger stora miljövinster. I USA har PreZero utvecklat en upcycling-teknik där organiskt avfall används som föda till fluglarver, som i sin tur används för att framställa djurfoder. Det här är ytterligare ett exempel på en innovativ lösning från PreZero.

Matsvinn är ett globalt problem. Omkring en tredjedel av maten som produceras i världen går förlorad eller kastas bort av olika orsaker. Ett slöseri med mark, energi och vatten och något som leder till skadliga metan- och CO2-utsläpp.

Storskalig verksamhet

Att minska matsvinnet är med andra ord ett viktigt bidrag till klimatet och den cirkulära ekonomin. Dessutom, när jordens befolkning år 2050 beräknas uppgå till 10 miljarder, behövs alternativa och hållbara proteinkällor för att möta en ökad efterfrågan på mat.

PreZero US bidrar till lösningar för en mer hållbar värld med sin upcycling-teknik, Black Soldier Fly Technology. Tekniken, som framställer djurfoder, använder man just nu i en testanläggning i södra Kalifornien. PreZero bygger även en storskalig verksamhet på sitt miljöcampus i Jurupa Valley. Här kommer hantering av stora volymer av avfall från industriella livsmedelsföretag kunna ske.

Lagrar näring

Black Soldier Fly, svart soldatfluga, är en vanlig flugart i södra USA, inklusive Kalifornien. Den svarta soldatflugan lever huvuddelen av sitt liv som larv och livnär sig på organiskt avfall. På PreZeros anläggningar i Kalifornien omvandlar man de flesta typer av biprodukter från livsmedelsproduktionen till föda för soldatflugans larver. Larverna i sin tur omvandlar födan till värdefulla näringsämnen som lagras i deras kroppar. Larverna bearbetas, på ett så humant sätt som möjligt, till ett proteinrikt djurfoder som är ett alternativ till fiskmjöl. Det är många som säger att larver är framtidens mat för oss alla, men redan nu är de användbara som djurföda.

Högkvalitativt protein

Black Soldier Fly Technology används främst för att framställa det högkvalitativa och naturliga protein som används i djurfoder. Men det går även att utvinna en insektsolja som är separerad från proteinet. Oljan, som kan ersätta rapsolja och fiskolja, använder man även som foder och i tillverkning av foder till sällskapsdjur. Efter att larverna ätit blir det en restprodukt som man använder som naturgödsel under namnet Frass. Ett näringsrikt gödselmedel som man bland annat kan använda i kompostering.

Black soldier fly, fluglarver

Svart soldatfluga (Black Soldier Fly på engelska)

Fakta/Black Soldier Fly Technology

  • PreZero i USA har utvecklat Black Soldier Fly Technology, en teknik för att framställa proteinrikt djurfoder av fluglarver som är uppfödda på organiskt avfall.
  • Black Soldier Fly Technology finns idag i en testanläggning i Kalifornien.  På sitt miljöcampus i Jurupa Valley bygger PreZero upp en storskalig basverksamhet för teknologin, som kan hantera stora volymer av livsmedelsavfall.

Här kan du läsa mer om innovationer inom PreZero:
Ett säkert och hållbart sätt att hantera GDPR
Cirkuläranalys i praktiken
Skålört som råvara ger positivt klimatavtryck

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com