Om bloggen

Välkommen till PreZeros återvinningsblogg. Här kan ni läsa inlägg inom ramen för tre innehållskategorier – återvinning & hållbarhet, omvärldsspaning & trender samt en hållbar samarbetspartner, skrivna utifrån nya perspektiv. Som läsare kan ni även stundtals ta del av nyheter från PreZero internationellt liksom händelser hos våra kunder och/eller på återvinningsmarknaden.

Återvinningsbloggen startades i slutet av 2019 och under 2020 fick vi nya ägare och ett nytt namn – PreZero.

Vi som driver bloggen

Det är en bloggredaktion som driver innehållsarbetet. Redaktionen består av handfull personer som alla är PreZeroanställda och som skriver med bloggredaktionen som avsändare. Det kan hända att vi bjuder in gästbloggare till redaktionen, men då kommer det alltid vara tydligt vem som är avsändaren till det aktuella inlägget.

Vill ni att vi ska ta upp något speciellt i våra inlägg – maila oss gärna på press.se@prezero.com

Kort om PreZero

PreZero erbjuder effektiva avfalls- och återvinningslösningar med fokus på kundens behov och långsiktig hållbarhet. Vi samlar in och hanterar restmaterial från våra kunders verksamhet genom återvinning och/eller energiutvinning. I vår vardag är kundnytta lika med miljönytta.

Vi är en del av det internationella miljöföretaget PreZero med huvudsäte i Tyskland och verksamhet i åtta länder. I Sverige finns vi på ca 60 platser, vi har drygt 1 100 medarbetare, fler än 50 återvinnings- och mottagningsanläggningar, och vi sköter avfallshanteringen i ett 40-tal svenska kommuner.

Vår verksamhet skapar inte bara värde för de kunder vi levererar återvinningstjänster till, utan även för tillverkningsindustrin och energisektorn genom att vi förädlar avfall till värdefull returråvara för nyproduktion. Tillsammans bidrar vi till den cirkulära ekonomin.