Nytt år och nya lagar inom avfall och återvinning

År 2024 kommer med ett flertal nya lagar och regler som berör avfallshantering och återvinning. Här listar vi 11 exempel.

Nya lagar 2024När vi den 1 januari påbörjade det nya året, började också ett antal nya lagar som rör avfall och återvinning att gälla, som till exempel:

Kommuner tar över ansvaret för insamling av hushållens förpackningar

Kommuner blir ansvariga för insamling av pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar vid bostäder och samlokaliserade bostäder (FNI) eller lättillgängliga insamlingsplatser. Det är första steget mot att det inom tre år ska finnas källsortering vid alla bostäder. Det är nu upp till varje kommun att bestämma hur de vill hantera insamlingen av förpackningsavfallet under 2024 och 2027. PreZero kommer fortsätta att samla in förpackningar, men då på uppdrag av kommunerna.

Marknadsdriven materialåtervinning

Aktörer för ett marknadsdrivet system för återanvändning av förpackningar från verksamheter ska från och med 2024 rapportera uppgifter till Naturvårdsverket. Ett marknadsdrivet system måste man driva så att förpackningar från verksamheter garanterat gör flera rotationer och att förpackningarna går till återvinning när de blir avfall.

Förpackningar måste skiljas från sitt innehåll

Om en förpackning innehåller avfall, måste förpackningen och innehållet nu skiljas åt. Detta gäller dock inte för farligt avfall och läkemedel. Avfallsproducenter som är yrkesmässiga verksamheter kan söka dispens från sin tillsynsmyndighet från kravet på avskiljande.

Matavfall måste sorteras ut

Från årsskiftet blir det obligatoriskt att sortera ut matavfall, så kallat biologisk nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall, från hushåll och företag. Med matavfall menas ickeflytande köks- och livsmedelsavfall samt flytande matfett. Man får inte hälla ut flytande matavfall i avloppet hur som helst.

Återanvändbara muggar och matlådor

Serveringar måste erbjuda snabbmat och dryck i återanvändbara muggar och matlådor. De återanvändbara lådorna och muggarna ska ingå i ett rotationssystem så att de går att använda igen.

Sorteringskrav på restauranger och kaféer

Ett serveringsställe som säljer mat eller dryck i förpackningar och där gästen har möjlighet att äta eller dricka på plats, måste se till att gästen kan sortera ut sitt förpackningsavfall. Bestämmelsen gäller från 1 januari i år men utsorteringskravet har funnits i flera år.

Engångsmuggar som innehåller mer än 15 procent plast blir förbjudna

Förbudet gäller den som på den svenska marknaden släpper ut engångsmuggar som innehåller plast.

Producentansvar för däck

Från 1 januari gäller en ny förordning om producentansvar för däck. Däckproducenter måste anlita eller själv tillhandahålla en godkänd producentansvarsorganisation som tar emot och samlar in uttjänta däck. Uppgifter gällande 2024 ska rapporteras senast 31 mars 2025.

Nedskräpningsavgifter

Producenter av engångsplastprodukter som till exempel matlådor, muggar, och tobaksvaror med filter har under året betalat en fast nedskräpningsavgift. Vid årsskiftet började den rörliga delen att gälla. Den avgiften ska gå till kommunerna som ersättning för att de städar upp skräpet från dessa produkter.

Skatt på naturgrus och avfall

Från och med 1 januari 2024 gäller nya skattesatser: 22 kronor per ton för naturgrus och 725 kronor per ton för avfall. Dessa belopp kommer man att omvärdera årligen med hänsyn till konsumentprisindex.

Bli ett Zero Waste-företag

Vi på PreZero arbetar för en framtid med Zero Waste. Detta gör vi bland annat genom att bidra till att minimera avfallsmängderna och att genom att vi ser avfall som en värdefull resurs. Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa just dig och din verksamhet till mindre avfall och ökad återvinning, så hör av dig.

 

Källa: Naturvårdsverket, Aktuell Hållbarhet, Avfall Sverige

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com