Nytänkande återvinning – med återvinningspråm

För andra året i rad får göteborgarna en flytande återvinningsstation – en återvinningspråm på älven. Pråmen ska underlätta återvinningen för de boende i centrala Göteborg som har svårt att ta sig till en traditionell återvinningscentral.

Syftet med återvinningspråmen är bl.a. att öka servicegraden för göteborgarna, minska belastningen på befintliga återvinningscentraler liksom minska trafiken på vägnätet. Därför använder man älven som transportled. En utmaning är dock att hitta tillgängliga och fungerande kajer – inte bara för de som ska lämna återvinningsmaterialet, utan även för att kunna lasta av materialet vid en lämplig anläggning.

SUEZs kaj en viktig pusselbit

Pråmen stannar vid fyra kajer längst älven för att ta emot göteborgarnas återvinningsmaterial. Materialet transporteras sedan till SUEZs kaj i Marieholm som är en av få kajer i Göteborg som har möjlighet att ta emot denna typ av material.

– Det var Jörgen Olsson (avdelningschef på SUEZ) som kontaktade mig och erbjöd kajen vid SUEZs sorteringsanläggning, berättar Peter Årnes, avfallstrateg på Kretslopp och Vatten. Idag har vi ett mycket smidigt samarbete som vi hoppas kunna etablera mer långsiktigt. Vad det kan innebära för samarbetsformer längre fram får vi se.

Pilotprojekt under två år

Återvinningspråmen som är ett pilotprojekt under två säsonger (startade hösten 2019) drivs i samarbete mellan flera lokala aktörer, bland annat Kretslopp och Vatten, Renova och SUEZ. Driften ombord sköts av Renovas personal och förra året hade pråmen drygt 2500 besökare, vilket var över förväntan för projektet. I år är pråmen i drift fram till den 2 november, och stannar vid kajerna vid Eriksbergstorget, Sannegårdshamnen, Stigbergskajen och Skeppsbron i Göteborg.

Om projektet:

Återvinningspråmen ingår i projektet DenCity 3 som drivs av den nationella samverkansplattformen för ökad transporteffektivitet, CLOSER, vid Lindholmen Science Park. DenCity 3 utvecklar innovativa lösningar för hållbar och yteffektiv person- och godstransport i täta städer, för att kunna möta våra klimat- och samhällsmål. Testet med återvinningspråmen görs i samarbete mellan Kretslopp och vatten, Trafikkontoret, Renova, Pråmkompaniet och SSPA, med stöd av SUEZ, Björkåfrihet och Gothia Marine. Projektet finansieras av ingående projektpartners samt Vinnova och Västra Götalandsregionen.

 

Bloggredaktionen

press.se@suez.com