Nya regler för avfallshantering och återvinning från Naturvårdsverket

Igår, den 5 juli, började ett antal nya regler för avfallshantering och återvinning gälla i Sverige. De nya reglerna är tänkta att bidra till minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning och en förbättrad avfallshantering. De är ett led i att förbättra avfallslagstiftningen utifrån EU:s revideringar från 2018, om en skärpning av det s.k. avfallspaketet.

Några av de regeländringar som börjar gälla nu är: 

  • ökat avfallsförebyggande arbete i kommunerna
  • fler nya krav på bygg- och rivningsavfall
  • att flera återvinningsmål höjs
  • att ett nytt avfallsregister införs

I Sverige införlivas ändringarna genom miljöbalken, avfallsförordningen, deponeringsförordningen och genom Naturvårdsverkets föreskrifter. Samtliga ändringar i avfallspaketet ska enligt plan genomföras senast 2025.

Dessa regeländringar, som du kan läsa mer om på Naturvårdsverkets hemsida, har liten eller ingen direkt påverkan på de återvinningslösningar vi satt upp hos våra kunder. Känner du dig osäker, hör av dig till oss så diskuterar vi om vi tillsammans behöver se över er återvinning.

Bloggredaktionen

press.se@suez.com