Nya möjligheter med Brixly

Under november ingick PreZero i ett nytt samarbete med Brixly, ett byggföretag i västsverige och ny aktör på marknaden i Jönköping. Brixly har nyligen vunnit upphandlingen för att bygga Jönköpings nya bussdepå och vi på PreZero är glada över att få förtroendet att hantera återvinningen vid bygget.

Parallellt med återvinning och avfallshantering kommer PreZero även att bistå Brixly med rapporter och uppföljningar för att uppfylla kommunens kravbild. Med hjälp av korrekt rapportering från PreZero hoppas vi att bidra till Brixlys professionella arbete.

Vi ser fram emot ett spännande samarbete med Brixly med en nära dialog och hög servicegrad, och önskar Brixly lycka till i byggandet av Jönköpings nya bussdepå.

Läs mer om andra hållbara samarbeten.

brixly hållbart samarbete

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com