Nya lösningar för minskad miljöpåverkan med Stockholms Hamnar

Under nästan 20 år har Stockholms Hamnar och SUEZ samarbetat för hållbar återvinning och hantering av avfall från koncernens fastigheter, fartyg, kajer och byggverksamhet.

Stockholms Hamnar, som erbjuder kajplatser, anläggningar samt service och tjänster för färje-, kryssnings- och godstrafik, skärgårdstrafik och sjöburen lokaltrafik, har högt ställda krav inom hållbarhet och miljö. Bolaget arbetar systematiskt med att minska sin påverkan på miljön samt att styra verksamheten mot en mer hållbar framtid.

Mål att öka återvinnings- och källsorteringsgraden

Tillsammans har vi ett väl utvecklat samarbete med målen att minska mängden avfall och öka både återvinnings- och källsorteringsgraden. I uppdraget ingår utveckling av nya effektiva lösningar för minskad miljöpåverkan och uppföljning samt rapportering av statistik över arbetet för identifiering av förbättringsmöjligheter. Vi på SUEZ tar hand om samtliga återvinningsmaterial och avfall som uppkommer i verksamheten, med undantag för explosiva föremål och ämnen.

Mindre miljöpåverkan och lägre kostnader

Ett mål med samarbetet är även att minska på miljöpåverkan från tunga transporter. Därför har vi som ett test infört insamling med ett litet fordon för hämtning och transport av i första hand wellpapp, plast- och metallförpackningar från kryssningsfartygen som normalt har hämtats med stora lastväxlarfordon och containers. Målsättningen är att bidra dels till mindre miljöpåverkan och dels sänkta kostnader för Stockholms Hamnar. Utförandet har ett hittills gott resultat.

Vi på SUEZ är både glada och stolta över det fortsatta förtroendet och ser fram emot ytterligare år av hållbart samarbete med Stockholms Hamnar.

Flagga Stockholms Hamnar

Foto: Stockholms Hamnar

 

Bloggredaktionen

press.se@suez.com