Nya åtaganden i linje med 1,5-gradersmålet

Behovet att öka mobiliseringen mot klimatförändringar är akut. Detta understryker alla deltagare i COP25. Därför stärkte SUEZkoncernen under hösten 2019 sitt engagemang för att arbeta i linje med IPCCs rekommendationer om att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader.

SUEZkoncernens globala åtaganden till 2030:

  • reducera våra egna CO2utsläpp med 45 %
  • bidra till att minska våra kunders utsläpp av CO2 med 20 miljoner ton per år
  • erbjuda 100 % hållbara lösningar till våra kunder – lösningar som är klimatpositiva gällande CO2, vatten och biologiskt mångfald.

 

Läs mer om SUEZkoncernens arbete mot klimatförändringar.

Vill du läsa mer om koldioxidutsläpp?

 

Bloggredaktionen

press.se@suez.com