Nationell strategi för cirkulär ekonomi

Igår lanserade regeringen, via miljödepartementet, en strategi för cirkulär ekonomi. I pressmeddelandet om strategin kan vi bl.a. läsa ett uttalande från miljöminister Isabella Lövin som lyder:

– Det är inte klokt att värdefullt material används en gång och sedan slängs. Nu ska vi ändra på det. Den gröna återhämtningen som samhället nu behöver ska skynda på omställningen till en klimatneutral och cirkulär ekonomi. Ungefär femtio procent av våra klimatutsläpp samt mer än nittio procent världens vattenbrist och förlust av biologisk mångfald beror på ineffektiv resurshantering. En cirkulär ekonomi är klokare, betydligt bättre för miljön och dessutom skapar vi möjligheter till många nya jobb och ett hållbart företagande, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Den nya nationella strategin för cirkulär ekonomi pekar ut riktning och ambition för långsiktig och hållbar omställning för Sverige. Vi på SUEZ kommer gå igenom strategin med övriga aktörer inom återvinningsindustrin för att tillsammans kunna bidra som nyckelaktörer i denna omställning.

 

Ta del av hela pressmeddelandet här.

Hela strategin kan du läsa här.

 

Läs mer om ett cirkulärt perspektiv på återvinning och hållbarhet på suez.se.

Nationell strategi för cirkulär ekonomi

Bloggredaktionen

press.se@suez.com