Morgondagens utmaningar löser vi redan idag

Vindkraft bidrar till omställningen till förnybar el, men vad händer med vindkraftverk i slutet av deras livscykel? PreZero har en lösning.

Det är många som pratar om hållbara energialternativ som till exempel sol-, vatten- och vindkraft. Däremot är det inte lika många som tänkt på vad som händer med till exempel vindturbinbladen när det är dags att ta dem ur bruk. Tidigare har det varit tillåtet att skicka bladen till deponi, men ett nytt EU-direktiv gör att vi måste tänka om och hitta andra lösningar.

Att Sverige inte är redo att hantera stora förväntade framtida mängder av uttjänta vindturbinblad är något som Riksrevisionen lyfte i den rapport de presenterade tidigare i somras. De skriver också att mängden uttjänta vindturbinblad kommer att landa på  cirka 15 000 ton under femårsperioden kring 2030 och till cirka 40 000 ton under femårsperioden kring 2035. Återvinning av uttjänta vindturbinblad från vindkraftverk är med andra ord en växande utmaning.

PreZero återvinner vindturbinblad

PreZero har tagit sig an denna utmaning och löser det. Våra kollegor i Spanien har, tillsammans med det spanska elbolaget Endesa, grundat företaget Grineo. Det nybildade företaget ska nu sätta upp den första återvinningsanläggningen av vindturbinblad på den iberiska halvön. Målet med anläggningen är att återvinna kasserade vindturbinblad och omvandla dem till råmaterial för nya produkter. Det ger dessa komponenter ny livslängd.

Vindturbinblad - vi löser utmaningen

Bladmaterialen blir cirkulära

På den nya anläggningen, som kommer att sysselsätta cirka 30 fast anställda, kommer man att återvinna mer än 2 000 vindturbinblad eller cirka 6 000 ton glasfiberkomposit per år och därmed säkerställa en cirkulär ekonomi för bladmaterialen. De återvunna, sekundära råvarorna kan användas bland annat inom bygg- och fordonsindustri. Det cirkulära perspektivet på återvinning och hållbarhet är en lösning som genomsyrar hela PreZeros verksamhet.

Glasfiberkomposit - vi löser utmaningar

Glasfiberkomposit från återvunnet vindturbinblad

Läs mer om PreZeros roll i den cirkulära ekonomin.

 

Foto: PreZero Spanien

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com