Mineralull på deponier är slöseri med resurser

mineralull

Enligt en ny rapport finns det stor potential att cirkulera mer mineralullsisolering. Viljan och tekniken finns, men producenterna behöver efterfråga mer returmaterial.

Restmaterial från mineralullsisolering går idag ofta till deponi, det vill säga till det lägsta steget i avfallshierarkin. Sådant isoleringsmaterial, som består av stenull eller glasull, har lång livslängd och borde kunna återbrukas och återvinnas i högre utsträckning. Att det går till deponi är därmed slöseri med resurser.

Går det att flytta mineralull uppåt i avfallshierarkin?

I ett projekt har Profu tittat på möjligheterna att flytta detta restmaterial uppåt i avfallstrappan. I sin rapport drar de nu slutsatsen att det finns stor potential att cirkulera mer mineralullsisolering.

En utmaning är att materialet är känsligt för fukt och smuts. En förutsättning för att kunna återvinna materialet är att stenull och glasull behöver samlas in separat och förvaras torrt. I sin kartläggning kom de fram till att det finns stor potential att utveckla arbetet med insamling och hantering av isolering. Både viljan och tekniken finns.

En annan nyckel för att kunna cirkulera mer mineralull är att producenterna behöver efterfråga mer returmaterial. Producenterna har system för att ta tillbaka överbliven isolering från byggnation och renovering men inte från rivning. De behöver också återta även andra tillverkares material.

Samarbetet i hela värdekedjan behöver öka

Även återvinningsföretag har intervjuats i projektet. De tycker att möjligheterna för ökad återvinning är stora och menar att den gemensamma förutsättningen är ett ökat samarbete i hela värdekedja. Där anser de att producenterna av mineralull bör vara drivande. Förutom drivande producenter ser de intervjuade återvinningsföretagen gärna att Sverige inför en liknande lagstiftning med utsorteringskrav som i Danmark. Detta för att säkra marknaden på ett mer långsiktigt sätt så att återvinningsföretagen vågar göra nödvändiga investeringar.

 

För avfallshantering, återbruk och återvinning – kontakta oss på PreZero!

 

Källa: Profu

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com