Miljönytta, ett bidrag till Sveriges hållbara omställning

Sverige som land har som mål att bli världens första fossilfria välfärdsland. Som ett led i det arbetet beslutade vår svenska regering under 2020 att anta en nationell strategi för cirkulär ekonomi.

Strategin pekar ut riktning och ambition för en långsiktigt hållbar omställning av samhället, men poängterar även att samhället måste öka takten i omställningen till en cirkulär ekonomi för att nå de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.

I denna omställning till cirkulär ekonomi är vi på PreZero en självklar aktör och samarbetspartner till såväl privata som offentliga företag och organisationer. Med våra drygt 60 återvinnings- och mottagningsanläggningar, fördelade över landet, finns vi nära tillhands för att hjälpa till med såväl insamling och förädling av de restmaterial som uppstår i alla typer av verksamheter. I denna process skapar vi värde tillsammans med kunden genom att bidra till att öka cirkulära flöden av material. Dessa flöden bidrar i sin tur till att minska uttaget av ändlig, jungfrulig råvara liksom förbrukningen av energi och även utsläpp till luft.

Det är här som vi på PreZero kan göra stor skillnad för samhället genom ökad positiv miljöinverkan, eller miljönytta som vi kallar det.

Läs gärna mer om den miljönytta vi bidrar till på vår hemsida.

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com