Konsumenter rankar företags hållbarhetsmål

När svenska konsumenter tillfrågas om vilka av FNs 17 globala mål för hållbar utveckling de anser att företag ska prioritera i sitt hållbarhetsarbete kommer mål 12 Ansvarsfull konsumtion & produktion högst upp. I den undersökning vi refererar till, Sustainable Brand Index 2021, var det hela 35% av svenskarna som ansåg detta som det viktigaste för företag att fokusera på.

Att företag och organisationer spelar en stor roll i resurshanteringen är ingen nyhet men den allt tydligare förståelsen att vårt sätt att använda naturresurser är ohållbart och att produktion och konsumtion är viktiga möjliggörare till hållbar förändring är nytt. Vi på PreZero hoppas att denna ökade insikt medför att återvinning prioriteras allt mer och att efterfrågan på returråvara ökar vid tillverkning av nya produkter.

Läs gärna mer undersökningen på Sustainable Brand Index hemsida.

Konsumenter

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com