Klimatets påverkan på affären

De flesta företag och deras verksamheter påverkar klimatet på något sätt, men hur påverkar klimatet företagen?

Under de senaste åren har företag och verksamheter förbättrat arbetet med redovisningen av hur de identifierar och hanterar klimatrelaterade risker. Nu visar en rapport från Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), en del av Financial Stability Board, att företag däremot behöver bli bättre på att redovisa hur klimatet kan påverka deras affärer och strategier.

Rapporten visar att knappt hälften av alla bolag, med ett marknadsvärde på över 10 miljarder dollar, delvis rapporterar enligt TCFDs riktlinjer. Främst brister storföretag i att redovisa hur motståndskraftiga deras strategier är för olika klimatscenarion, endast sju procent redovisar den typen av strategier. Bolagen ligger även efter i redovisningen av hur processer för att identifiera klimatrelaterade risker integreras i deras övergripande riskhantering.

I samband med lanseringen av rapporten släppte TCFD två guider om scenarioanalyser och riskhantering. Ta del av hela rapporten här.

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com