Jonas vill göra skillnad i sitt jobb

Jonas Malmberg har bytt tjänst inom PreZero, från chaufför till arbete med logistiksupport. Eftersom vi ville veta lite mer om Jonas och hans nya roll ställde vi några frågor till honom.

Varför har du valt att jobba på PreZero?

Jag vill jobba inom en bransch och för ett företag som aktivt arbetar med hållbarhet. Det vill säga hos en arbetsgivare där man gör skillnad. Jag jobbade tidigare som chaufför på PreZero och transporterade farligt avfall. För två år sedan kände jag att jag ville vidareutbilda mig inom logistik. Min tanke då var att komma tillbaka till PreZero när jag var klar med utbildningen – och så blev det.

Vad ingår i din roll på PreZero?

Jag arbetar med logistiksupport med fokus på Geotab, det nya Fleet Management-systemet* som ska installeras i samtliga av PreZeros fordon. Detta gör vi för att vi ska kunna samla information om våra fordon och se hur vår fordonsflotta används och hur den mår. Sammantaget gör det här det möjligt för oss att arbeta mer proaktivt med fordonsvård och förhoppningsvis även minska antalet oplanerade servicetillfällen. Min roll i detta är att se till så att systemet fungerar som det ska, att ta fram de data som samlas in och att göra detta tillgängligt i olika rapporter.

Vilket intryck har du av PreZero?

Jag har ett gott intryck av PreZero. Det känns som ett företag som tar hållbarhetsfrågor på stort allvar, något jag anser är oerhört viktigt i dagens samhälle.

Vad ser du att du kan bidra med?

Då jag är relativt nyexaminerad från min utbildning, hoppas jag att jag kan ta med mig kunskapen därifrån när vi utvecklar användningen av Geotab. Jag kan också ta med mig erfarenheterna från att ha varit ute och kört lastbil i ett par år, och på så sätt kan se det från olika vinklar.

Vad betyder hållbarhet för dig?

Hållbarhet betyder väldigt mycket. Som företag är det enormt viktigt att man arbetar med att minska sin miljöpåverkan på ett aktivt sätt och alltid sträva efter att bli bättre. Jag tycker också att det är viktigt att arbeta med att förbättra förutsättningarna för personalen. Företag har ett stort ansvar för personalens välmående. Ekonomisk vinning får aldrig gå ut över medarbetarnas hälsa och trivsel.

Jonas vill göra skillnad i sitt jobb

Läs gärna även ett tidigare blogginlägg om PreZeros försäljningschef.

*System för vagnparksadministration

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com