JM valde PreZero som samarbetspartner

När bostadsbolaget JM var på jakt efter en ny leverantör för avfallshantering och återvinning föll valet på PreZero. Samarbetet startade i april 2023 och förväntningarna är höga från båda håll.

Som en av Nordens ledande bostadsutvecklare känner bostadsbolaget JM ett stort hållbarhetsansvar. Bland annat är ett av bolagets hållbarhetsmål att JM:s klimatpåverkande utsläpp ska vara nära noll till år 2030.

– Vi har ett starkt fokus på att minska mängden byggavfall på våra byggarbetsplatser och sortera det avfall som uppkommer så effektivt som möjligt. Vi vill naturligtvis att så mycket som möjligt av avfallet ska återvinnas eller återbrukas. Här ser vi PreZero som en viktig aktör, säger Caroline Isaksson, hållbarhetsspecialist med ansvar för cirkulär ekonomi och resurseffektivitet på JM.

JM, samarbetspartner

PreZero uppfyllde kraven

JM:s verksamhet i Sverige är framför allt fokuserad på nyproduktion i expansiva storstadsområden och universitetsorter. I processen med att hitta en ny avfallsleverantör med ansvar för just byggarbetsplatser utvärderade de flera aktörer. JM föll för PreZero i allt från kravuppfyllelse till att prisbilden höll för flertalet av områdena.

– Nu ser vi fram emot att PreZero ska hjälpa oss med att hanteringen av avfallet på byggarbetsplatserna ska fungera påverkansfritt. Vi hoppas även att projekten kan få stöd i hur de bör sortera på smartast sätt. Vi fokuserar inte enbart på mängden, utan även på klimatpåverkan med stort fokus på att minska mängden brännbart avfall genom att sortera rätt.

Caroline nämner att JM tycker att PreZero ligger i framkant med sin storsatsning på att ta ett helhetsgrepp om plasten.

– Plastfrågan är viktig för oss. Vi ser det som mycket positivt att PreZero skickar en stor del av plasten de samlar in till sin samarbetspartner som förädlar den till ny råvara. Det är mycket bättre än att den går till förbränning, säger Caroline.

JM-flagga, samarbetspartner

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten har fokus på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. JM arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

Läs om fler av PreZeros samarbeten.

Bloggredaktionen
press.se@prezero.com