Internationellt växtskyddsår för friska växter

miljö, klimat, växtskydd, lavendel

Idag går upp till 40 % av världens mat förlorad till växtskadegörare som insekter, svamp och virus. Risken för att skadegörarna sprids har ökat i och med den växande globala handeln och klimatförändringarna. Växter utgör 80 % av maten vi äter och 98 % av syret vi andas. För att uppmärksamma vikten av att vi tillsammans bidrar till friska växter har FN utsett 2020 till internationellt växtskyddsår. Friska växter har inte bara stor betydelse för jordbruks- och skogsproduktion, men även för trädgårdsodling och bevarandet av biologisk mångfald.

Risken för att växtskadegörare sprids med växter och växtprodukter som fraktas och säljs världen över ökar i och med den globala handeln. Ökade temperaturer gör också att skadegörare som tidigare inte kunnat etablera sig i Sverige p.g.a. låga temperaturer nu får fäste här. Genom ökad kunskap om riskerna kan vi minska spridningen och hålla växter och odlingsjordar friska.

Du kan själv göra en insats, genom att till exempel:

  • Endast köpa plantor och fröer från säkra källor
  • Fråga om säljaren har kollat att växterna är fria från skadegörare
  • Kolla vad som gäller innan du för in plantor, fröer mm från andra länder.

Det är Jordbruksverket som samordnar informationen om och aktiviteterna i Sverige under växtskyddsåret – mer info finner du på deras hemsida.

Bloggredaktionen
press.se@suez.com