Innovativa förutsättningar för återvinning

I höstas lanserade stiftelsen Ellen MacArthur Foundation guiden Upstream Innovation Guide, med syfte att inspirera och engagera kring frågan cirkulär förpackningsdesign.

Guiden fokuserar på användningen av plast i förpackningar och hur dessa kan bli mer cirkulära. Ellen MacArthur Foundation menar att innovation av uppströmsmaterial som minskar uppkomsten av avfall är en av lösningarna på mer cirkulära förpackningar, t.ex. genom att:

Företagen som leder utvecklingen framåt

Flera företag och varumärken har sedan en tid implementerat cirkulär förpackningsdesign i produktionen. Som inspiration till andra lyfter guiden flera goda exempel där producenter tagit återvinning i åtanke vid designen av förpackningar:

  • Nestlé, som dels uteslutit färgad plast som försvårar återvinning, och dels arbetat om förpackningsstorleken som ger 33 % mindre vikt – och därmed lättare transporter.
  • Sprite, som har bytt ut sin ikoniska gröna plastflaska till en transparent för enklare återvinning.
  • Waitrose & Partners, som låter sina matlådor av återvunna PET-flaskor färgas av den färg som returplasten har, istället för att färga den svart.
  • Colgate-Palmolive, som utvecklat en ny typ av tandkrämstub som produceras av endast ett material (HDPE) istället för multi-material.
Alla resurser ska tas tillvara

Genom att tillverka fler förpackningar och produkter som går att återvinna och som är av återvunnet material, bidrar vi till en cirkulär ekonomi och möter både marknadens efterfrågan och klimatets behov. Guiden Upstream Innovation Guide och de goda exempel som lyfts upp är ytterligare tecken på att en cirkulär ekonomi är framtiden och att alla resurser behöver tas tillvara.

Läs hela guiden här.

Bloggredaktionen

press.se@prezero.com